top of page

Algemene voorwaarden - Disclaimers & policies

Bij het bezoeken van deze website, kopen of gebruiken van onze diensten en of producten, gaat u akkoord met het accepteren van alle onderdelen van deze disclaimer. Indien u niet akkoord gaat met de onderdelen van deze disclaimers, STOP nu, en maak geen gebruik van deze website, diensten en of andere producten. 


 

WEBSITE DISCLAIMERS      

 

1. BVR – Personal Training kan niet aansprakelijk gesteld worden voor referenties of links op deze website, diensten en producten van eender welke zakelijke entiteit waar er adviezen, diensten of andere producten aangeboden worden.

 

2. BVR – Personal Training is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eender welke andere website, bedrijven, of persoon waarnaar er gelinkt of gerefereerd wordt op deze website.

MEDISCHE DISCLAIMERS

1. BVR – Personal Training raadt u ten sterkste aan dat u een arts raadpleegt voor dat u begint aan of informatie gebruikt uit eender welk van mij aangeboden producten of diensten. U moet in perfecte fysieke gezondheid verkeren en fysiek mogelijk zijn om mijn oefeningen uit te voeren. BVR – Personal Training is geen gelicentieerde medische zorgverlener en erken dat het geen expertise heeft in het diagnosticeren, onderzoeken of behandelen van medische aandoeningen van eender welke aard, of het bepalen en geven van oefeningen met een specifiek effect dat eender welke invloed zou kunnen hebben op een medische aandoening.

2. U zou moeten begrijpen dat u bij het uitvoeren van eender welke oefening of programma, een risico loopt op een fysiek letsel. Wanneer u onze plannen en of diensten volgt en de oefeningen uitvoert, gaat u akkoord dat u dit doet op eigen risico en dat u vrijwillig deze oefeningen uitvoert.

 

3. De informatie op deze website, diensten en producten is niet bedoeld als vervanging voor een professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Negeer nooit professioneel medisch advies of stel het zoeken ervan niet uit.

 

4. U wordt aangemoedigd om een arts raad te plegen onder beschouwing van de informatie op of verkregen door deze website. Na het lezen van artikels, bekijken van video’s of eendere welke inhoud van deze website, wordt u aangemoedigd om deze informatie zorgvuldig te evalueren met uw professionele zorgverlener.

5. BVR – Personal Training kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke complicaties die optreden bij het uitvoeren van trainingen of het innemen van voeding dat niet werd geadviseerd.  BVR – Personal Training kan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij eender welke complicaties die optreden vanwege het achterhouden van persoonlijke informatie van de klant.

PERSOONLIJKE DISCLAIMERS

 

1. De informatie verstrekt via onze website, e-mails, berichten, plannen, diensten en of andere producten zijn uitsluitend bedoeld als educatief en informatief en is beschikbaar gesteld als hulpmiddelen om uw persoonlijke fitheids- en gezondheidsdoelen te bereiken. Hierbij erkent u dat wij u ondersteunen, enkel en alleen in onze rol als personal coach. Wij bieden informatie aan betrekkende uw gezondheid, maar dit is hier niet tot gelimiteerd.

 

2. Wij zijn geen medische of mentale hulpverleners. In de plaats hiervan werken wij als coach, mentor en gids om mensen te helpen hun fitheids- en gezondheidsdoelen te bereiken.

3. BVR – Personal Training staat achter de informatie die te verkrijgen is via de website, diensten en producten. Hierbij erkent u dat u vrijwillig mijn website, diensten en producten raadpleegt en dat u alleen persoonlijk verantwoordelijk bent voor het resultaat dat u behaalt. U erkent hierbij dat u volledige verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen gezondheid, leven en welzijn, alsook de gezondheid, het leven en welzijn van uw familie, kinderen (geboren en ongeboren) en alle beslissingen nu en in de toekomst.

4. BVR – Personal Training gebruikt informatie uit studies en andere informatie bronnen om u persoonlijk te kunnen helpen. Hoe dan ook, kan deze informatie incorrect zijn en fouten bevatten. 

RESULTATEN DISCLAIMERS

1. BVR – Personal Training heeft bij het verlenen van deze diensten enkel een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. BVR – Personal Training doet alle inspanningen om ervoor te zorgen dat het potentieel van uw resultaten zo hoog mogelijk is. Hierbij erkent u dat er geen garantie is dat u deze resultaten zal ondervinden, en dat u het risico accepteert dat spierbouw, fitnessresultaten, competitieresultaten, en vetverlies inhouden en dat deze verschillen van persoon tot persoon.

 

2. Het individuele succes op vlak van gezondheid, fitness en voeding hangt af van de persoon zijn of haar achtergrond, doorzettingsvermogen, verlangen en motivatie. Ook bij gepersonaliseerde producten die tegemoet komen aan uw persoonlijke doelen en noden kunnen de resultaten variëren, gebaseerd op verschillende variabelen, inbegrepen maar niet gelimiteerd tot uw individuele capaciteiten, levenservaring, unieke gezondheid en genetisch profiel, beginsituatie, expertise en het mate van betrokkenheid.

3. Het gebruik van mijn informatie, diensten en of andere producten moet met de juiste zorgvuldigheid gebruikt worden. Hierbij gaat u akkoord dat BVR – Personal Training niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor uw succes of falen van uw fysiek dat direct of indirect gerelateerd is aan het kopen of gebruiken van mijn informatie, producten op diensten.

 

4. BVR – Personal Training gebruikt ervaringen en inzichten van andere personen enkel en alleen als illustratie.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN - VERKOOPSBELEID
 

1. Producten die verkrijgbaar zijn op deze website worden niet terugbetaald. Hierbij erkent u dat aangezien de producten op deze website vallen onder digitale inhoud u uw herroepingsrecht verliest.

2. Indien er een fout of een probleem is met het aangekochte product zal er zo snel mogelijk een vervanging of oplossing aangeboden worden. Problemen en fouten worden gemeld via mail, te versturen naar info@bvrpersonaltraining.com. Hierbij erkent u dat er geen garantie gegeven wordt tot herroepingsrecht.         

                    

3. Hierbij erkent u dat alle producten en diensten die verkrijgbaar zijn op deze website eigendom zijn van BVR – Personal Training. Ook erkent u dat alle producten en of diensten verkrijgbaar op deze website op geen enkele voorwaarde gedeeld met of doorverkocht mogen worden aan anderen. Elk misbruik kan aanleiding geven tot een gerechtelijke vervolging.    

 

 

PRIVACY POLICY   

 

1. BVR – Personal Training zal in functie van je begeleiding jouw persoonlijke gevoelige gegevens verzamelen. Deze worden uitsluitend gebruikt in functie van je opvolging en zullen in geen enkele instantie gedeeld worden met derden. Indien je niet langer wenst om je (gevoelige) persoonlijke gegevens te delen, dan worden deze onmiddellijk verwijderd. Indien je niet akkoord gaat, sluit dan de website af.

2. Indien je zichtbaar bent in een van onze berichten, stories en/of instructiefilmpjes en je niet herkenbaar wil zijn, neem dan contact op met info@bvrpersonaltraining.com

 

Voor vragen of klachten kan u terecht op het volgende e-mailadres: info@bvrpersonaltraining.com   

bottom of page